Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
99 / 2020 Aprobarea alegerii Viceprimarului comunei Popesti ,jud Iasi , mandat 2020-2024 2020-11-09
98 / 2020 Desemnarea consilierilor locali din C l Popesti ptr a face parte din Consiliu de Administratie si CEAC a Scolii Gimnaziale Dimitrie Sturdza Popesti 2020-11-09
97 / 2020 Aprobarea dispozitiei cu nr 542 din 27.10.2020 emisa de primarul comunei Popesti privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei popesti jud Iasi 2020-11-09
96 / 2020 Aprobarea procesului verbal al sed orddin data de 16.10.2020 2020-11-09
95 / 2020 Stabilirea comisiilor de specialitatedin cadrul Consiliului local Popesti 2020-11-09
94 / 2020 Alegerea presedinteleui de sedinta ,Achiroaiei Petronela, pentru lunile noiembrie si decembrie 2020-11-09
89 / 2020 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti pe anul 2020. 2020-09-18
88 / 2020 Aprobarea achizitiei a 3 containere sanitare mobile necesare dotarii unitatilor de invataman din satele Popesti , Doroscani si Harpasesti si achizitia a 624 bucati tablete pentru uz scolar cu acces la internet . 2020-09-18
87 / 2020 Aprobarea dispozitieiei cu nr 441 /331.08.2020 emisa de primarul com Popesti Vasile Lupu, privind aprobarea rectificariibugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti jud Iasi ptr 2020 2020-09-14
86 / 2020 Aprobarea infiintarii a doua posturi de asistenti medicali comunitari pentru asigurarea asistentei medicale elevilor din unitatile de invataman scolar din comuna Popesti 2020-09-14
85 / 2020 Prelungirea mandatelor consilierilor locali din CL Popesti pentru a face parte din Consiliu de administratie si Comisia ptr asigurarea acalitatii a scolii gimnaziale " Dimitrie Sturdza" Popesti in anul scolar 2020-2021 perioada 14 sept -1 noiembr 2020 2020-09-14
84 / 2020 Aprobarea Ob nou de investitii privind " Reabilitarea si modernizarea dispensarului din comuna Popesti , jud Iasi" 2020-09-14
83 / 2020 Alegerea presedintelui de sedinta a CL Popesti , jud Iasi ptr luna Oct 2020 2020-09-14
82 / 2020 Aprobarea procesului verbal al sed ord de plen din 19.08.2020 si a Procesului verbal al sed extraordinare de plen din 24.08.2020 2020-09-14
81 / 2020 Aprobarea neasumarii responsabilitatiiorganizarii si derulariiiprocedurilor de atribuire a programului Cornul si laptele 2020-08-24
Înapoi