Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
63 / 2020 Respingerea tranformarii functiei publice vacante de Inspector clasa I , grad profesional ,asistent , in cadrul Compartimentului Registratura si Relatii cu publicul in Referent calasa a III a , grad profesioanal debutant , cat si aprobarea statului de functii al ap de specialitate al Primarului cum Popesti jud Iasi, valabil la data de 01.07.2020 2020-06-22
62 / 2020 Respingerea aprobarii planului tarifar Apa vital SA ptr perioada 2020-2024 2020-06-22
61 / 2020 Aprobarea modificarii HCL 66 din 18.07.2019, Privind premiile de excelenta 2020-06-22
60 / 2020 Asigurarea unei zone de siguranta a drumurilor publice in com. Popesti jud. Iasi. 2020-06-22
59 / 2020 Respingerea actului aditional nr 37 la Contractul de delegare nr 48 /2009 ce cuprinde modificarea pretului ptr apa potabila propusa , transportata si distribuita a pretului ptr apa industriala , a tarifului ptr canalizare si atarifului de epurare , petru intreaga arie de epurare . 2020-06-22
58 / 2020 Aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Popesti ,jud Iasi si participarii Cons Local al Uat Popesti la cofinantarea ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi in perioada 2014-2020 “ 2020-06-22
57 / 2020 Aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi in perioada 2014-2020 “, precum si aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului. 2020-06-22
56 / 2020 Aprobarea Rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an si trim II 2020 2020-06-22
55 / 2020 Alegerea Presedintelui de Sedinta ptr lunile; iunie , iuli, august 2020-06-22
54 / 2020 Respingerea validarii mandatului de Consilier Local al doamnei Ciubotaru Simina -PNL in cadrul Consiliului local Popesti jud Iasi 2020-06-22
53 / 2020 Privind respingerea aprobarii Procesuluiu Verbal al sedintei Ordinare a CL POpesti din data de 19.05.2020 2020-06-22
52 / 2020 Aprobarea unui ajutor finciar de urgenta din bugetul local domanei Mangalagiu Aurica din sat vama comuna Popesti jud Iasi. 2020-05-19
51 / 2020 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor publice Dezvoltarii si administratiei prin campania nationala de investitii " CNI "SA a amplasamentului in sat Popesti, comuna Popesti jud Iasi ,si asigurarea conditiilor in vederea executarii ob de inveestitii " Construire si dotare asezamatn cultural in localitatea Popesti strada principala nr 60 comuna popesti jud iasi. 2020-05-19
50 / 2020 Aprobarea elaborariiunui proiect privind obtinerea ajutoruilui finaciar prevzut in Proiectul Ordonantei de Urgenta de Guvern privind institurea unor masuri , precum si a unui sprijin financiar , pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finantarii prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, POAT 2014-2020, si Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, POIM in vederea realizarii studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie la obiectivul nou de investitii de interes comunal „ Extinderea retelei de alimentare cu apa si apa uzata inclusiv canalizare in satele : Popesti , Obrijeni , Doroscani , Harpasesti , Padureni si Vama din comuna Popesti jud Iasi „ cat si cuprinderea noului obiectiv de investitii in lista obiectivelor de investitii al comunei Popesti jud Iasi , pentru anul 2020. 2020-05-19
49 / 2020 Aprobarea schimbarii denumirii ob de investitie " Camin Cultural" cuprins in lista de investitii ptr anul 2020, in " Construire si dotare asezaman cultural in localitatea Popesti, strada principala nr 60 comuna Popesti jud Iasi " cat si aprobarea documentatiei tehnico-economice ptr investitia " Construire si dotare asezaman cultural in localitatea Popesti, strada principala nr 60 comuna Popesti jud Iasi " . 2020-05-19
Înapoi