Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
104 / 2019 Aprobarea insusirii modificarii Programului de achizitii Publice ptr anul 2019 2019-11-13
103 / 2019 Aprobarea rectificarii bugetului de veniturisi cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an 2019. 2019-11-13
102 / 2019 Aprobarea majorarii valorii de inventar a mijlocului fix inregistrat in domeniul public cu nr de inventar 100029 " Drum modernizat Dc 36 Obrijeni Popesti Doroscani de la 2.419.867,97 lei cu valooarea investitiei realizate in baza contractului 5451/2019 cu suma de 497.674.48lei ,valoarea activului fix Drum modernizat Dc 36 Obrijeni Popesti Doroscani devenind 2.917.542,45 lei 2019-10-17
101 / 2019 Stabilirea Impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 2019-10-17
100 / 2019 Aprobarea trecerii terenurilor concesionate prin contract de concesiune de persoane fizice , care au costruite case de locuit , si de persoane juridice din comuna popesti , pe care sunt construite imobile in intravilanul comunei , facand totodata dovada ca sun in proprietatea lor , sa fie trecute in domeniul public privat al Uat Popesti 2019-10-17
99 / 2019 Aprobarea Planului Amenajamentului Pastoral Comunal 2019 al comunei Popesti , jud Iasi 2019-10-17
98 / 2019 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an 2019. 2019-10-17
97 / 2019 Aprobarea modificarii Programului anual de de Investitii an 2019 , la obiectivul "achizitie remorca PSI" in "achizitie Autospeciala de Stins incendii DAF " cat si aprobarea majorarii valorii de achizitie din bugetul local cu suma de 10.000 lei sursa venituri proprii. 2019-10-17
96 / 2019 Aprobarea modificariiorganigramei si statului de functii al aparatului de specialitate a primarului com. Popesti jud.Iasi 2019-10-17
95 / 2019 Aprobarea majorarii valorii de inventar a mijlocului fix inregistrat in domeniul public cu nr. de inventar nr. 100005 Cladire Gradinita chirpici Popesti , sat popesti , 114 mp , parte in an 1959 de la valoarea de 68.563,15 lei cu valoarea investitiei realizate in baza contracutlui nr. 5425/2019 cu suma de 162.673,24 lei valoarea activului fix Cladire Gradinita chirpici Popesti , sat popesti , 114 mp , parte in an 1959 devenind astfel 231.236,39 lei 2019-10-17
94 / 2019 Aprobarea majorarii valorii de inventar a mijlocului fix inregistrat in domeniul public cu nr de inventar3000279 " Monumentul Eroilor " situat in curtea scolii gimnaziale " Dimitrie Sturdza "Popesti , T 25 ,p 110 cu suma de 14.889,88 cnf contractului de lucrari nr 5786/2019 , astfel valoarea se majoreaza de la 3000 lei la 17.899,88 lei 2019-10-17
93 / 2019 Aprobarea consumului de carburant si consumului de vaselina pentru autogreder aflat in patrimoniul comunei Popesti , jud Iasi 2019-10-17
92 / 2019 Privind aprobarea dispozitiei cu nr. 4962/25.09.2019 emisa de primarul comunei Popesti privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti jud iasi pe anul 2019. 2019-10-17
91 / 2019 Aprobarea obiectivului nou de investitii " Reabiloitare si eficientizare partiala a sistemului de iluminat public stradal in comuna Popesti jud Iasi. HCL 90 pagina 2 2019-10-17
90 / 2019 Aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini , documentatiei de atribuire , raportului e evaluare , redeventa , si comisia de evaluare a a ofertelor pentru licitatie privind concesionarea suparfetei de 30.000 de me patrati teren extravilan domeniu public UAT Popesti , jud Iasi 2019-10-17
Înapoi