Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
89 / 2020 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti pe anul 2020. 2020-09-18
88 / 2020 Aprobarea achizitiei a 3 containere sanitare mobile necesare dotarii unitatilor de invataman din satele Popesti , Doroscani si Harpasesti si achizitia a 624 bucati tablete pentru uz scolar cu acces la internet . 2020-09-18
87 / 2020 Aprobarea dispozitieiei cu nr 441 /331.08.2020 emisa de primarul com Popesti Vasile Lupu, privind aprobarea rectificariibugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti jud Iasi ptr 2020 2020-09-14
86 / 2020 Aprobarea infiintarii a doua posturi de asistenti medicali comunitari pentru asigurarea asistentei medicale elevilor din unitatile de invataman scolar din comuna Popesti 2020-09-14
85 / 2020 Prelungirea mandatelor consilierilor locali din CL Popesti pentru a face parte din Consiliu de administratie si Comisia ptr asigurarea acalitatii a scolii gimnaziale " Dimitrie Sturdza" Popesti in anul scolar 2020-2021 perioada 14 sept -1 noiembr 2020 2020-09-14
84 / 2020 Aprobarea Ob nou de investitii privind " Reabilitarea si modernizarea dispensarului din comuna Popesti , jud Iasi" 2020-09-14
83 / 2020 Alegerea presedintelui de sedinta a CL Popesti , jud Iasi ptr luna Oct 2020 2020-09-14
82 / 2020 Aprobarea procesului verbal al sed ord de plen din 19.08.2020 si a Procesului verbal al sed extraordinare de plen din 24.08.2020 2020-09-14
81 / 2020 Aprobarea neasumarii responsabilitatiiorganizarii si derulariiiprocedurilor de atribuire a programului Cornul si laptele 2020-08-24
80 / 2020 Aprobarea rectificarii de buget de venit si cheltuieli al comunei Popesti jud Iasi 2020-08-24
79 / 2020 Aprobarea obhiectivului nou de investitii privind " reabilitare termica , schimabarea acoperisurilor la corpurile de cladire A si B din administratia scolii Gimnaziaale Popesti , construirea corpului de cal;dire ptr amplasarea centralei termice cat si achizitia centralei termicve si accesoriilor necesare instalatiilor dee incalzire " 2020-08-19
78 / 2020 Aprobarea revocarii HCL 40 din 27.04.2020 2020-08-19
77 / 2020 Aprobarea transformarii functiei publice de inspector clasa I , grad profesional principal din cadrul Compartimentul Financiar -Contabilitate -Executari silite , ocupat de domnul Mihai Angel Octavian , in Inspector clasa I grad profesional superior in uyrma sustinerii si promovarii examenului de promov in grad profesional superior , ncat si aprobarea statului de functii al ap de specialitate al primarului comunei Popesti , jud Iasi valavil la data de 01.09.2020 2020-08-19
76 / 2020 Stabilirea Impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 2020-08-19
75 / 2020 Aprobarea procesului verbal al sed or de plen din data de 22.07.2020 2020-08-19
Înapoi