Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
78 / 2019 APROBAREA PROCEDURII PRIVIND ACORDAREA PREMIILOOR DE EXCELENTA IN BANI DIN BUGETUL LOCAL , ELEVILOR DIN COMUNA POPESTI JUD IASI LA ABSOLVIREA CLASELOR : A VIII-A SI XII-A SI CELOR CARE PARTICIPA LA CONCURSURILE NATIONALE SI INTERNATIONALE , CAND OBTIN REZULTATE FOARTE BUNE SI SE CLASEAZA PE LOCURILE I, II, III CONF HCL 66/18.07.2019 2019-08-19
77 / 2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII PROGRAMULUI DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU ANUL 2019 AL COMUNEI POPESTI JUD IASI . 2019-08-19
76 / 2019 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIULI AL COMUNEI POPESTI LA NIVEL DE AN SI TRIM III 2019 , CAT SI APROBAREA MODIFICARII PROGRAMULUI ANUAL DE INESTITII AL UAT POPESTI , AN 2019 2019-08-19
75 / 2019 APROBAREA OBIECTIVULUI NOU DE INESTITII " INTRETINERE DRUMURI SATESTI PRIN BETONARE IN COMUNA POPESTI JUD IASI " CAT SI APROBAREA MEMORIULUI TEHNIC GENERAL 2019-08-19
74 / 2019 APROBAREA REVOCARII hcl NR 30 /18.02.2016 SI HCL 95/19.11.2018 SI AP[ROBAREA TRANSFERULUI BUGETAR DE LA OB. DE INVESTITII: -"IMBARCAMINTE BITUMINOASA USOARA IN COM. POPESTI , JUD IASI" CU VALOAREA DE 540.000 LEI ,- "MODERNIZARE PRIN BETONARE DRUMURI SATESTI IN COM. POPESTI. JUD IASI " CU VALOARE DE 884.530 LEI , LA OBIECTIVUL DE INVESTITII " INTRETINERE DRUMURI SATESTI PRIN BETONARE . 2019-08-19
73 / 2019 APROBAREA PLATII SERVICIILOR DE SALUBRITATE PANA LA SFARSITUL ANULUI 2019 DIN BUGETUL LOCAL AL PRIMARIEI COMUNEI POPESTI , SURSA VENITURI PROPRII. 2019-08-19
72 / 2019 APROBAREA DEVIZELOR GENERALE TEHNICO-ECONOMICE LA URMATOARELE OB DE INVESTITII : - GRUP SANITAR UTILITATI SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE STRURDZA " POPESTI- GRUP SANITAR CU UTILITATI LA SCOALA PRIMARA , SAT DOROSCANI 2019-08-19
71 / 2019 APROBAREA DEVIZULUI GENERAL TEHNICO-ECONOMIC LA OB DE INVESTITII"REABILITARE GRADINITA POPESTI ( INLOCUIRE INVELITOARE POPESTI )" DIN SAT POPESTI , COM POPESTI , JUD IASI 2019-08-19
70 / 2019 ADOPTAREA HOTARARRII DE CONSTATARE A DEMISIEI DOMNULUI FILIPACHI DUMITRU CONSILIER LOCAL POPESTI , MEMBRU PNL , SI DECLANSAREA CA VACANT A LOCULUI DE CONSILIER LOCAL AL CONSILIULUI LOCAL POPESTI 2019-08-19
69 / 2019 APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A C L pOPESTI DIN DATA DE 18.08.219 2019-08-19
68 / 2019 Aprobarea transformarii postului vacant de conducator/mecanic autogredere din muncitor calificat I in muncitor calificat III, compartimetulu Gospodarire comunala din aparatul de specialitate al primarului com Popesti jud Iasi cat si aprobarea st5atului de functii . 2019-07-18
67 / 2019 Aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii "Reabilitare, Modernizare , Extindere si Dotare scoala Gimnaziala Harpasesti , sat Harpaseti , comuna Popesti , jud Iasi. 2019-07-18
66 / 2019 Aprobarea acordarii premiilor de excelenta in bani din bugetul Local , elevilor din comuna Popesti , jud Iasi la absolvirea claselor : a-VIII-a , a -XII-a si celor care participa la concursurile nationale si internationale , cand, obtin rezultate foarte bune si se calseaza pe locurile I, II, III, incepand cu anul 2019 2019-07-18
65 / 2019 Aprobarea modificarii art 2 din HCL nr 1107/17.02.2018 privind aprobarea insusirii situatiei reale din teren inscrisa in Anexa nr 1 ( 7 file ) din Procesul Verbal nr 8099/15.11.2018 2019-07-18
64 / 2019 Aprobarea stabilirii componentei echipei mobile ptr interventia in cazurile de violenta domestica din com Popesti a desemnarii coordonatorului echipei mobile si stabilirea mijlocului de transport echipei mobile , cf Ord nr 2525/2018 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale . 2019-07-18
Înapoi