Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2020 Aprobarearectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti jud Iasi la nivel de an si trim II pe anul 2020 2020-03-30
25 / 2020 Respingerea aprobarii continutului pachetului alimentar si a valorii acestuia in vederea achizitiei si distribuirii cstre persoanele din comuna Popesti jud Iasi , care sunt in carantina , izolati la domiciliu precum si apersoanelor cu varsta de peste 65 de ani care nu au apartinatori care sa ii ingrijeasca , persoane care nu au nici un venit 2020-03-30
24 / 2020 Aprobarea preocedurii operationale privind achizitii publice directe 2020-03-30
23 / 2020 Aprobarea anexei 14 de la HCL nr 101 din 17.10.2019 privind impozitele si taxele locale ptr anul 2020 2020-03-30
22 / 2020 Alegerea presedintelui de sedinte a Consiliului Local Popesti ptr lunileaprilie, mai , iunie 2020-03-30
21 / 2020 Aprobarea Procesului Verbal a sedintei ord. din data de 19.02.2020 2020-03-30
20 / 2020 Aprobarea suparfetelor de drum din sat Harpasesti sat Doroscani si sat Popesti cat si trecerea lor in domeniul public al com. Popesti jud Iasi 2020-02-19
19 / 2020 Aprobarea Planulului de ocupare a functiilor publice din cadrul ap. de specialitate a primarului com. Popesti ptr anul 2020 2020-02-19
18 / 2020 Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ptr anul 2020 2020-02-19
17 / 2020 Aprobarea rezultatului inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din cadrul Primariei comunei Popesti , Rezultate obtinute in urma inventarierii incheiate din data de 31.12.2019 2020-02-19
16 / 2020 Aprobarea casarii unui nr de 493 de documente de biblioteca in valoare 3425 lei din inventarul bibliotecii Dimitrie Sturdza Popesti 2020-02-19
15 / 2020 Aprobarea modificarii punctului " e" din metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta aprobata pein JCL 5 din 30.1.2017 2020-02-19
14 / 2020 Referitoare la modificarea contracului de delegare a gestiunii serviiclor publice de alim cu apa si de canalizare nr 48/2009 prin actul aditional 33 2020-02-19
13 / 2020 Aprobarea Bugetului general al UAT Popesti pentru anul 2020 cat si a listei de Investitii 2020-02-19
12 / 2020 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL Popesti din data de 05.02.2020 2020-02-19
Înapoi