Cadrul demografic

Resursele umane

Evoluţia numerică a populaţiei a avut iui caracter ascendent. În anul 1930 existau în satele comunei un număr de 620 familii cu peste 3.200 persoane, între care predominau bărbaţii. Evoluţia numerică a continuat în perioada postbelică, ajungând în anul 1938 la apogeu, dar şi la un echilibru pe sexe.

 

în perioada celui de-al II-lea război mondial (1940-1945) în rândul populaţiei se produce dezechilibrul între sexe, ca urmare a numeroşilor bărbaţi căzuţi sau dispăruţi pe front în cele două campanii militare.
Cu începere din anul 1956, urmare a unor măsuri legisla¬tive se pune ordine în evidenţa populaţiei, datele statistice fund certe şi credibile. Din recensămintele care au urmat se reţin următoarele:

 

  • 1956, populaţia totală 4.316, din care 2.034 bărbaţi şi 2.282 femei;
  • 1966, populaţia totală 4.576, din care 2.222 bărbaţi şi 2.354 femei;
  • 1976, populaţia totală 5.221, din care 2.533 bărbaţi şi 2.688 femei;
  • 1997, populaţia totală 4.457, din care:
  • sat Popeşti -2.567
  • sat Hărpăşeşti - 919
  • sat Doroşcani - 624
  • sat Obrijeni - 212
  • sat Pădureni - 81
  • sat vama - 54

 

Analizând sporul natural în aceşti ani se observă o situaţie, care exprimă mutaţiile demografice ce au avut loc.

 

Anul Născuți Decedați Spor Natural
1956 131 42 89
1966 106 44 62
1976 167 37 130
1997in satul Obrijeni 1 9 -

 

Începând cu anul 1955, ca urmare a dezvoltării învăţământului, economiei, ştiinţei şi tehnicii, dar şi al cooperativizării agriculturii, tot mai mulţi tineri urmează învăţământul profesional, liceal şi universitar, în centrele urbane ale ţării, calificându-se în diferite profesii şi ca urmare nu se mai întorc în comună, schimbându-şi domiciliul în oraşele unde îşi aveau locul de muncă. Cei mai mulţi se stabilesc în municipiul Iaşi dar, îi găsim şi la: Braşov, Timişoara, Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Alba Iulia, Vatra Dornei, Galaţi şi chiar în unele localităţi rurale.

Înapoi