Prezentare generală

Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Popeşti face parte din Podişul Moldovei, situat în partea de sud a Câmpiei Moldovei, la contactul acestuia cu Podişul Bârladului; se întinde de la Creasta Dealului Mare, ce delimitează cele două structuri morfologice, până la Valea Bahlueţului. In cadrul judeţului Iaşi, teritoriul se află în partea centrală a direcţiei est- vest şi în sudul acestuia pe direcţia nord-sud, având ca vecini (megieşi) la nord, comuna Podu Iloaiei, la est comuna Dumeşti, la sud comuna Mădârjac şi la vest comunele Sineşti şi Lungani.

 

In cadrul acestor limite, teritoriul are o suprafaţă de 7.743 ha, situându-se din acest punct de vedere pe un loc mijlociu în cadrul judeţului.
Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei cuprinde satele: Popeşti, Hărpăşeşti, Doroşcani, Obrijeni, Pădureni şi Vama.

 

Conturul hotarului comunei este asemănător unui paralelogram, măsurând de la nord la sud (între Dealul Mare cu cota 368,6 şi Dealul Jugani cu cota 164,6) 12 km, iar de la est la vest (între malul de est al lacului Hărpăşeşti şi Capu Dealului de la 800 m nord-vest Obrijeni) 8 km. Lungimea totală a hotarului este de 36 km. (Măsurarea s-a făcut cu ajutorul curbimetrului, după harta militară).
Dispunerea localităţilor în perimetrul comunei este pe două aliniamente orientate de la est la vest. In primul eşalon(aliniament) se află: Hărpăşeşti, Doroşcani, Popeşti şi Obrijeni, al doilea aliniament în aceeaşi orientare se află Pădureni şi Vama.

 

Factorul care a determinat această dispunere l-a constituit pădurea şi relieful. La atestarea documentară a principalelor aşezări, liziera pădurii era pe aliniamentul principalelor localităţi. Satul Pădureni şi Vama sunt localităţi ce aparţin acestui secol, dispuse pe marginea pădurii

Înapoi