Știri și evenimente

publicatie de casatorie nr.10.040

publicatie de casatorie nr.10.040

PUBLICATIE DE CASATORIE PRIVIND PE PRICOP DUMITRU-CIPRIAN SI STRUT ADRIANA-MIHAELA

Proces verbal al sedintei de Consiliul Local

P V . al sedintei extraordinare din data de 09.01.2020

Stiri si evenimente

Graficul sedintelor pentru : Ianuarie, Februarie , Martie, pentru 2020

Stiri si evenimente

Proces verbal al sedintei extraodinare din data de 13.12.2019

Proces verbal al sedintele de Consiliu Local

Proces verbal al sedintele de Consiliu Local din data de 12.12.2019

Solicitare Oferta de preturi


Obiect: Solicitare oferta de pret


Primaria Comunei Popesti Judetul Iasi solicita oferte de pret în vederea atribuiri Contractului de prestari servicii " Inchiriere vehicule transport marfa cu sofer".

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta de preţ pentru prestarea serviciului mai sus mentionat, asteptăm oferta dumneavoastră, până în data de 29.11.2019. Oferta trebuie întocmita în conformitate cu specificaţiile din Caietul de sarcini anexat.

Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele:
• Pretul ofertat trebuie sa fie exprimat în lei, fără TVA;
• Valoarea estimată a serviciilor este de 65.000 lei fără TVA.
• Oferta va cuprinde costul tuturor activităţilor prevăzute în Caietul de sarcini şi se va elabora şi prezenta astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ şi să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
• Serviciile ofertate trebuie să respecte specificaţiile tehnice minimale menţionate în Caietul de sarcini;

Criterii de calificare
1. Situaţia personală a ofertantului:
1.1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 34/2006;
1.2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006;
1.3 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1
2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).
2.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial/Autorizaţie de funcţionare (prin care se va dovedi ca ofertantul are ca activitate domeniul ce face obiectul contractului de servicii);


Propunerea tehnica va fi prezentată astfel încât să se asigure conformitatea serviciilor cu cerinţele prevăzute în „Caietul de sarcini"
Propunerea financiară va conţine:
- formularul de oferta care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si care va cuprinde pretul total al serviciilor descrise în Caietul de sarcini la care se va anexa un centralizator de preţuri.

Criteriul de atribuire a contractului: În mod exclusiv, preţul cel mai scăzut, cu repectarea cerinţelor din caietul de sarcini.

Nu se solicită garanţie de participare.

Garanţia de bună execuţie- nu se solicita..

Termenul de valabilitate a ofertei - minim 30 zile de la data limită de primire a ofertei.

Oferta se va depune, în plic închis, la sediulPrimariei Popesti IASI, până în data de 02.12.2019 şi va conţine următoarele documente:

 scrisoarea de înaintare,
 documente doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor de calificare în vederea prestarii serviciului:
a) declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 ,OUG nr.34/2006
b) declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 ,OUG nr.34/2006
c) declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1
d) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;

 propunerea tehnică
 propunerea financiară

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0761/135012, persoana de contact Mihaela Mihalachi, Achiziţii Publice.
In speranta unei colaborari, va multumim.
Cu consideratie,

 

Stiri si evenimente

Proces Verbal al sedintei ordinare 21.11.2019

Procesele Verbale ale CL Popesti

Proces Verbal al sedintei extraordinare a CL Popesti din data de 13.11.2019

Dispozitii

Dispozitia nr 594, Privind convocarea  sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Popesti in data de 21.11.2019

publicatie de casatorie nr.14370 din 15.11.2019

publicatie de casatorie nr.14370 din 15.11.2019

Publicatie de casatorie privind pe Balaceanu Fanel si Aschiopoaei Elena

Stiri si evenimente

Proces Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Popesti din data de 17.10.2019

publicatie de casatorie nr.14.234 din 17.10.2019

publicatie de casatorie nr.14.234 din 17.10.2019

PUBLICATIE DE CASATORIE PRIVIND PE EZARIU IONUT SI MISAILOAE LIVIA-ELENA

publicatie de casatorie nr.14.236 din 17.10.2019

publicatie de casatorie nr.14.236 din 17.10.2019

PUBLICATIE DE CASATORIE PRIVIND PE CIOFU TUDOR SI MODIGA GIORGIANA

Situatia finaciara a comunei Popesti , jud Iasi

Raport de specialitatea privind adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.

Publicare anunt

Primaria comunei Popesti doreste sa achizitioneze serviciile de intretinere de iluminat public pentru comuna Popesti.

Operatorii interesati vor depune oferta la sediul Primariei Popesti insotita de documentele constatatoare ale firmei precum si licenta pentru serviciul de iluminat public. Toate documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii. Criteriul de achizitie-Pretul cel mai scazut. Ofertele se vor depune pana la data de Luni 14.10.2019 ora 10 AM.

Înapoi