Știri și evenimente

Stiri si evenimente

Consiliul Judetean Iasi a emis Autorizatia d construrie a drumului judetean DJ 282D Romanesti -Henci -Podu Iloaiei -Scobalteni-Popesti -Madarjac.Speram demararea lucrarilor cat mai curand.

Stiri si evenimente

Proces Verbal al sedintei CL  ordinare din data de 26.03.2019

Stiri si evenimente

Grafic sedinte 

Stiri si evenimente

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Stiri si evenimente

 In urma insistentelor Primarului comunei Popesti, Vasile Lupu ,si a celorlati primari ai comunelor Romanesti , Sinesti ,Madarjac la Consiliul Judetean Iasi s-a hotarat reabilitarea drumului judetea DJ  282D Romanesti Popesti Madarjac prin reasfaltare. Speram ca lucrarile sa demareye cat mai curand posibil.

ANEXA 7 LA INDRUMARE

anexa 7 la Indrumare

ANEXA 7 LA INDRUMARE

ANEXA 7 LA INDRUMARE

anexa 7 la Indrumare

Stiri si evenimente

Anunt privind comunicare prin Publicitate

publicatie de casatorie nr.13.192 din 19.02.2019

publicatie de casatorie nr.13.192 din 19.02.2019

Publicatie de casatorie privind pe Carimb Bogdan-Constantin si Matei Alina-Georgiana

Situatia finaciara a comunei Popesti , jud Iasi

Indicatorii cu privire la executiea bugetelor locale ,calculate la data de 31,12,2018

publicatie de casatorie nr.14.442 din 28.12.2018

Publicatie de casatorie  Ghilenschi Sergiu si Robu Valentina

publicatie de casatorie nr.14.442 din 28.12.2018

Publicatie de casatorie  Ghilenschi Sergiu si Robu Valentina

publicatie de casatorie nr.14.442 din 28.12.2018

publicatie de casatorie nr.14.442 din 28.12.2018

Publicatie de casatorie  Ghilenschi Sergiu si Robu Valentina

Caiet de sarcini serviciul de Iluminat public

Operatorii interesati vor publica ofertele in catalagul sicap pe cod CPV-50232100-1- Servicii intretinere de iluminat public ,
Dupa incarcarea ofertelor operatorii vor trimite o informare catre compartimentul achizitii peblice -Mihalachi Mihaela , care sa contina datele de identificare ale acesteia , codul pozitiei de catalog , denumire operator economic pe adresa de email primariapoesti@gmail.com.
Informarea va fi insotita de :

oferta
declaratia privind conflictul de interese
declaratia privind neincadrarea in articolul 164,165,167 din Lg 98/2016
declaratie pe proprie raspunderte ca va respecta conditiil;e din caietul de sarcini
certificat de inregistrare a societatii
certificat constatator ONRC in termen de valabilitate la data transmiterii din care sa iasa obiectul de activitate a ofertantului Justificarea alegerii criteriului de atribuire : pretul cel mai scazut.

Ofertantul trebuie sa prezinte Licenta pentru serviciul de iluminat public ( ANRSC), toate documentele trebuiesc sa fie valabile la data depunerii

Ofertele se vor depuneb pana pe data de 09.12.2018 ora 12.

Înapoi