- Hotărâri ale Consiliului Local

Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local Popești 2023Documente pdf
HCL NR.1/04.01.2023-Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar al anilor precedenti
HCL NR.2/04.01.2023-Aprobarea utilizarii excedentului bugetar
HCL nr.3/26.01.2023-privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr.4/26.01.2023-privind aprobarea organizarii retelei de invatamant preuniversitar de stat
HCL nr.5/26.01.2023-privind aprobarea contului de executie bugetara
HCL nr.6/26.01.2023-privind aprobarea transformarii functiei publice de consilier cl.I, in grad imediat superior
HCL nr.7/26.01.2023-privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
HCL nr.8/26.01.2023-privind aprobarea Programului de activitati culturale ale comunei Popesti, jud.Iasi, anul 2023
HCL nr.9/26.01.2023-privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local, intocmit in conformitate cu prevederile articolului 29
HCL nr.10/26.01.2023-privind aprobarea rezultatului inventarierii
HCL nr.11/26.01.2023-privind aprobarea sumei de 17.448 lei reprezentand ajutorul de incalzire a locuintei
HCL nr.12/26.01.2023-privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de lucrari nr.10259/13.02.2022
HCL nr.13/26.01.2023-privind aprobarea listelor cu obiectele de inventar propuse spre casare
HCL nr.15/26.01.2023-privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta din bugetul local
HCL nr.16/26.01.2023-privind trecerea in domeniul public al UAT Popesti a unor drumuri locale
HCL nr.14/26.01.2023-privind aprobarea raportului de evaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor imobile
HCL nr.17/ 01.02.2023-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Popesti pentru anul 2023
HCL nr.18/14.02.2023-privind aprobarea imputernicirii UAT Judetul Iasi
HCL nr.19/14.02.2023-privind acordarea dreptului de uz si servitute, iin favoarea S.C DELGAZ GRID
HCL nr.20/14.02.2023-privind aprobarea completarii Coontractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa
HCL nr.21/14.02.2023-privind aprobarea consumului de carburant, vaselina si adblue
HCL nr.22/14.02.2023-privind indreptarea erorii materiale strecurate in Anexa 1 la HCL nr.48/16.06.2021
HCL nr.23/14.02.2023-privind modificarea art.59 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Popesti

Vizualizari: 16
Data creare: 17-01-2023 10:55:12

Hotărâri ale Consiliului Local Popești 2022Documente pdf
HCL 01 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenti , a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 2,674,496,43
HCL 02 Aprobarea sumei de 26.620 lei reprezentand ajutor de incalzire a locuintei conf disp Primarului nr 645/21.12.2021 care va fi solicitata si suportata de la bugetul de stat
HCL 03 Aprobarea utilizarii excedentului bugetar , al comunei Popesti ,jud Iasi din anii anteriori si anul 2021, in anul 2022 in suma de 3.667.700 lei
HCL 4Aprobarea procesului verbal al sed ord a CL Popesti din data de 17.12.2021, a procesului verbal al sed extraordinare de plen a CL POPesti din data de 28.12.20211 si a sed extraordinare a CL Popesti din data de 06.01.2022
HCL6-Privind aprobarea Programului de activitati culturale ale comunei Popesti, jud.Iasi pentru anul 2022
HCL 7-Privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local, intocmit in conformitate cu prevederile art.29
HCL 5 Aprobarea organizarii retelei de invatamant preuniversitar de stat ptr anul scolar 2022-2023 a scolilor din com Popesti jud Iasi
HCL 8 Partea I -Aprobarea idemnizatiilor si a drepturilor salariale ale Primarului ,viceprimarului , functionarilor publici , personalul contractual , asistentii personali cat si a Consilierilor Locali ai comunei Popesti jud Iasi.
HCL 8 Partea II -Aprobarea idemnizatiilor si a drepturilor salariale ale Primarului ,viceprimarului , functionarilor publici , personalul contractual , asistentii personali cat si a Consilierilor Locali ai comunei Popesti jud Iasi.
HCL 8 Partea III -Aprobarea idemnizatiilor si a drepturilor salariale ale Primarului ,viceprimarului , functionarilor publici , personalul contractual , asistentii personali cat si a Consilierilor Locali ai comunei Popesti jud Iasi.
HCL 8 Partea IV -Aprobarea idemnizatiilor si a drepturilor salariale ale Primarului ,viceprimarului , functionarilor publici , personalul contractual , asistentii personali cat si a Consilierilor Locali ai comunei Popesti jud Iasi.
HCL 9 Aprobarea contului de executie bugetara pe cele doua sectiuni din trim IV , an 2021
HCL 10 Aprobarea rezultatului inventarierilor elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii din cadrul UAT POPESTI IASI -rezultate obtinute in urma inventarierii incheiate la 31.12.2021
HCL 11 Aprobarea sumei de 100.072 lei reprezentand ajutor de incalzire a locuintei conform DP nr 47/01.02.2022, care va fi solicitata su suportata de la bugetul de stat .
HCL 12 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Popesti pentru anul 2022
HCL 13 Aprobarea procesului verbal al sed ordinare a CL Popesti din data de 20.01.2022 , a Procesului verbal al sed extraordinare a CL POpesti din data de 06.02.2022, a procesului verbal al sed extraordinare a CL Popesti din data de 08.02.2022, si a Procesului verbal al sed de indata aCL Popesti din data de 11.02.2022
HCL 14 aprobarea delegarii prin concesiune al serviciului de iluminat al comunei Popesti
HCL 15 Necesitatea si oportunitatea infiintarii serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan
HCL 16 Aprobarea sumei de 12.408 lei reprezentand ajutor de incalzire a locuintelor cnf DP nr 68/2022 care va fi solicitata de la bugetul de Stat
HCL 17 Aprobarea modificarii Bugetului initial de venituri si cheltuieli al UAT Popesti pentru anul 2022
HCL 18-Aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare de plen a C.L.Popesti din data de 23.02.2022
HCL 19-Alegerea presedintelui de sedinte a Consiliului Local Popesti, jud.Iasi, pentru lunile aprilie, mai si iunie 2022
HCL 20-Aprobarea transformarii functiei publice de executie de consilier, cl.I, grd.profesional asistent in functia publica de executie de consilier, cl.I, grd.profesional principal.
HCL21-Aprobarea schimbarii denumirii obiectivului de investitii din "Modernizare si reabilitare DC 36" IN "Modernizare sector drum DC36 pe o lungime de 150m in comuna Popesti, jud.Iasi"
HCL 22-Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Popesti-PART1
HCL22-PART2
HCL 22-PART3
HCL23-Aprobarea sumei de 6220 lei reprezentand ajutor de incalzire a locuintei conform Dispozitiei Primarului nr.140/21.03.2022, care va fi solicitata si suportata de la bugetul de stat
HCL nr.24/27.04.2022-Aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare de plen a C.L Popesti din data de 24.03.2022
HCL 25/27.04.2022-Constatarea incetarii prin demisie a mandatului de consilier al doamnei Achiroaie si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Popesti
HCL 26/27.04.2022-Aprobarea contului de Executie bugetara
HCL27-Aprobarea sumei de 5500 lei reprezentand supliment pentru combustibili solizi sau lichizi
HCL 28-Aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Popesti
HCL29-Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta din bugetul local dlui ZELINCA GRIGORI
HCL30-Oportunitatea infiintarii obiectivului de investitii "Modernbizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Popesti, jud.Iasi, prin fonduri proprii"
HCL31-Aprobarea actului aditional nr.1
HCL32-privind aprobarea proiectului "Reabilitarea moderata a dispensarului din comuna Popesti, jud.Iasi"
HCL 33-privind aprobarea proiectului "Implementarea sistemelor inteligente de management local in comuna Popesti, jud.Iasi"
HCL 34-Privind indreptarea eorii materiale strecurate in HCL nr.31/27.04.2022 privind aprobarea Actului aditional nr.1
HCL35-privind retragerea proiectului "Implementarea sistemelor inteligente de management local in comuna Popesti, jud.Iasi"
HCL 36/24.08.2022-privind alegerea presedintelui de sedinte a Consiliului Local Popesti
HCL 37/24.08.2022-privind aprobarea PV al sedintei ordinare de plen a C.L Popesti din dat de 24.08.2022
HCL 38/24.08.2022-privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud.Iasi
HCL 39/24.08.2022-privind aprobarea contului de execuatie bugetara
HCL 40/24.08.2022-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli Trim.III
HCL 41/24.08.2022-privind esalonarea perioadei de executie si aprobarea graficului de plati pentru obiectivul de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Popesti, jud.Iasi, din fonduri proprii"
HCL 42/24.08.2022-privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii procedurilor in cadrul programului pentru scoli a Romaniei
HCL 43/24.08.2022-privind aprobarea sumei de 5360 lei reprezentand supliment pentru combustibili solizi
HCL 44/24.08.2022-privind aprobarea caietului de sarcini si devizul general privind obiectivul de investitii "REAMENAJARE TEREN FOTBAL"
HCL 45/24.08.2022-privind aprobarea devizului general reactualizat pentru obiectivul de investitii "Gradinita cu program normal cu 4 sali de grupa"
HCL 46/24.08.2022-privind aprobarea schimbarii denumirii obiectivului de investitii din "Reabilitare si Modernizare Scoala Spiru Haret" in "Consolidarea seismica si energetica a Scolii tip Spiru Haret din Comuna Popesti, jud.Iasi"
HCL 47/24.08.2022-privind aprobarea caietului de sarcini si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Achizitie buldoexcavator pentru comuna Popesti, jud.Iasi"
HCL 48/24.08.2022-privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Modernizare sector de drum DC36 pe o lungime de 150m"
HCL 49/12.09.2022-privind aprobarea PV al sedintei ordinare de plen din data de 24.08.2022
HCL 50/12.09.2022-Aprobarea mandatarii d-nei consilier local Murgoci Ionela pentru incheiere contract de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Consiliului Local Popesti
HCL 51/21.09.2022-Aprobarea Procesului Verbal al sedintei extraordinare de plen a C.L.Popesti din data de 12.09.2022
HCL 52/21.09.2022-Privind desemnarea consilierilor locali din Consiliul Local Popesti pentru a face parte din Consiliul de Administratie si Comisia pentru Asigurarea Calitatii a Scolii Gimnaziale Dimitrie Sturdza, Popesti in anul scolar 2022-2023
HCL 53/21.09.2022-Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an si Trim.III, an 2022
HCL 54/21.09.2022-Aprobarea devizului general reactualizat pentru obiectivul de investitii gradinita cu program normal cu 4 sali de grupa in Comuna Popesti, jud.Iasi
HCL 55/22.09.2022-Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an si Trim.III, an 2022
HCL 56/21.09.2022-Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor fiscale constand in impozite, taxe si alte obligatii de plata datorate catre contribuabili la bugetul local al Comunei Popesti, jud.Iasi, cu conditia achitarii obligatiilor principale pana la data de 30 septembrie 2022
HCL 57/21.09.2022-Privind necesitatea si oportunitatea demararii procedurii de incheiere a unui contract de achizitie publica avand ca obiect intocmire expertiza tehnica si proiect de reabilitare portiune de 250m din drum comunal DC36
HCL 59/07.10.2022-privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
HCL 60/07.10.2022-privind revocarea HCL nr.58/21.09.2022
HCL 61/07.10.2022 privind trecerea in domeniul public UAT Popesti a unor drumuri de exploatare si locale identificate cadastral
HCL 62/07.10.2022-aprobarea devizului general reactualizat pentru obiectivul de investitie extindere sistem alimentare cu apa si canalizare in comuna Popesti
HCL 63/07.10.2022-privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului de investitie: "Reabilitare, modernizare, extindere, si dotare Scoala "Dimitrie Sturdza", comuna Popesti
HCL 64/07.10.2022-privind aprobarea depunerii proiectului "Consolidare seismica si energetica a scolii tip Spiru Haret din comuna Popesti, jud.Iasi"
HCL 65/07.10.2022-de aprobare a proiectului "Extinderea sistemelor inteligente de management local din comuna Popesti, jud.Iasi"
ANEXA 1 la HCL 64/07.10.2022
ANEXA NR.1 LA HCL 63/07.10.2022
HCL nr.66/21.10.2022-privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a C.L Popesti din data de 21.10.2022
HCL 67/21.10.2022-privind modificarea componentei Comisiei de specialitate a Consiliului local Popesti-Comisia Economica
HCL 68/21.10.2022-Privind alegerea presedintelui de sedinte a Consiliului Local Popesti, judetul Iasi, pentru lunile noiembrie 2022, decembrie 2022 si ianuarie 2023
HCL 69/21.10.2022-PART I-cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
HCL 69/21.10.2022-PART II
HCL 70/21.10.2022-aprobarea mentinerii taxei de salubritate in comuna Popesti, jud.Iasi, pentru anul 2023, in cuantum de 5 lei/persoana fizica/luna si de majorare la suma de 300 lei/an/persoana juridica
HCL 71/21.10.2022-Aprobarea Contului dee Executie bugetara, cf.Art.49, alin.(12) si (13) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale pe cele doua sectiuni din Trim.III, an 2022
HCL 72/21.10.2022-Privind validarea si insusirea Dispozitiei Primarului comunei Popesti nr.452/26.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an si Trim.III, anul 2022
HCL 73/21.10.2022-Aprobarea sumei de 5280 lei reprezentand supliment pentru combustibili solizi sau lichizi conform Dispozitiei Primarului nr.398/23.08.2022 si a sumei de 5260 lei reprezentand supliment pentru combustibili solizi sau lichizi conform Dispozitiei Primarului nr.436/21.09.2022
HCL 74/21.10.2022-Aprobarea majorarii numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a Statului de functii incepand cu data de 01.11.2022
HCL 75/21.10.2022-Privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 consolidat 2021, prin actul Aditional nr.2
HCL 76/21.10.2022-Aprobarea schimbarii denumirii obiectivului de investitii din "Reamenajare teren fotbal in sat Popesti, comuna Popesti, jud.Iasi" in "Reamenajare teren de sport in sat Popesti, comuna Popesti, jud.Iasi"
HCL 77/21.10.2022-Aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii Reamenajare teren de sport in sat Popesti, comuna Popesti, jud.Iasi
HCL 78/21.10.2022-Aprobarea actualizarii studiului de fezabilitate aferent investitiei Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Popesti, jud.Iasi
HCL 79/21.10.2022-Revocarea HCL nr.50/12.09.2022 privind Aprobarea mandatarii d-nei consilier local Murgoci Ionela pentru incheiere contract de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Consiliului Local Popesti
HCL 80/21.10.2022-Privind necesitatea si oportunitatea demararii procedurii de incheiere a unui contract de achizitie publica avand ca obiect intocmire exeprtiza tehnica si proiect de reabilitare portiune 250m din drumul comunal DC36
HCL 81/16.11.2022-Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an si Trim.IV-2022
HOTĂRÂREA Nr. 82/16.11.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA POPEŞTI, JUDEŢUL IAŞI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pent
ANEXA 1-HCL 82/16.11.2022
Anexa 2-HCL 82/16.11.2022
HOTĂRÂREA Nr.83/16.11.2022 APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POPEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
HOTĂRÂREA Nr.84/16.11.2022-APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INCHEIAT ÎNTRE MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI UAT COMUNA POPEȘTI
HOTĂRÂREA NR.85/06.12.2022-privind însușirea Procesului Verbal de Inventariere nr. 13797/23.11.2022 al Comisiei speciale de inventariere anuală a patrimoniului public si privat al Comunei Popesti, județul Iași, an 2022
HOTĂRÂREA NR. 86/06.12.2022-Aprobarea sumei de 536.640 lei reprezentand ajutor de încălzire a locuinței conform Dispozitiei Primarului nr. 520/23.11.2022 , care va fi solicitată și suportată de la bugetul de stat
HOTARARE NR.87/20.12.2022-Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an
HOTĂRÂREA NR. 88/22.12.2022-Aprobarea Contului de Executie bugetara , cf. Art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale pe cele doua secțiuni din Trim. IV, an 2022
HOTĂRÂREA NR. 89/22.12.2022-privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 69/2022 privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2023
HOTĂRÂRE NR.90/22.12.2022-Privind validarea și însușirea Dispozițiilor Primarului comunei Popești nr. 516/18.11.2022 , 534/05.12.2022 , 564/13.12.2022, 576/21.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Popești la nivel de an și Trim. IV, anul 2022
HOTĂRÂRE Nr.91/22.12.2022-APROBAREA REACTUALIZĂRII PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-Extindere sistem supraveghere video comunală
HOTĂRÂREA Nr.92/22.12.2022-Aprobarea schimbării denumirii obiectivului de investitii din ” Refacere sistem rutier DC 36 în sat Doroșcani, comuna Popești, județul Iași” în „ Refacere sistem rutier pe strada Bisericii în sat Doroșcani, comuna Popești, județul Iași”
HOTĂRÂREA NR.93/22.12.2022-privind aprobarea Proiectului Programului Anual de Achiziții Publice pe anul 2023, al comunei Popești, Jud. Iași
HOTĂRÂREA NR.94/22.12.2022-Aprobarea sumei de 36.992 lei reprezentând ajutor de încălzire a locuinței conform Dispozitiei Primarului nr. 575/20.12.2022, care va fi solicitată și suportată de la bugetul de stat

Vizualizari: 111
Data creare: 06-01-2022 11:54:16

Hotarari ale Consiliului Local Popesti 2021


Documente pdf
HCL 1 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenti , a deficitului sectiunii de dezvolatare in suma de 1.958.391,42
HCL 02 Alegerea presedintelui de sedinta a CL Popesti ptr conducerea sedintei de plen din data de 21.01.2021
HCL 03 Aprobarea procesului verbal al sed ord a C L Popesti din data de 15.12.2020 a Procesului verbal al sedintei de indata din 22.12.2020 si aprocesului verbal al sed de indata din 06.01.2021
HCL 04 Aprobarea dispozitiei cu nr 632/21.12.2020 emisa de primarul com Popesti privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com Popesti jud Iasi la nivel de an si trim IV
HCL 05 Revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canal nr 48/2009
HCL 06 Aprobarea rexultatului inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii din cadrul primariei com Popesti , jud Iasi
HCL 07 Aprobarea utilizarii excedentului bugetar , al comunei Popesti , jud Iasi din anii anteriori si anul 2020 , in anul 2021 in suma de 4.513.960
HCL 08 Aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local
HCL 09 Aprobarea programului de Activitati culturale ale com Popesti ,jud Iasi pentru anul 2021
HCL 10 Aprobarea acordarii unui ajutor financiar de urgenta din bugetul local , D-lui LUPU MARIUS din sat Padureni com Popesti , jud Iasi
HCL 11 Aprobarea acordarii unui ajutor financiar de urgenta din bugetul local , D-lui MARDAR VASILE din sat Doroscani com Popesti , jud Iasi
Aprobarea organizarii retelei de invatamant preuniversitar de stat ptr anul 2021-2022
HCL 13 Aprobarea contului de executie bughetara ,cf art 49 alin 12si 13 din Lg 273/2006 a finatelor publice locale pe cele doua sectiuni din trim IV 2020
Aprobarea procesului verrbal al sed ordinare a CL Popesti din data de 21.01.2021
HCL 15 Privind revizuirea , modificartea si actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canal nr 48/2009 prin actul aditional 41
HCL 16 Privind consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de apa si canal
HCL 17 Desemnarea consilierilor locali din cadrul CL Popesti al com Popesti , care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al com Popesti jud Iasi
HCL 18 Privind initierea demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General si regulamentul Local de Urbanism al com Popesti jud Iasi prind aprobarea caietului de sarcini privind elaboarea documentatiei , Actualizarea Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al comunei Popesti , jud Iasi , inclusiv documentatiei ptr obtinerea avizelor si obtinerea acestora
HCL 19 Aprobarea majorarii valorii de inventar al activului scris in patrimoniul Public cu denumirea de " Drum modernizat DC 36 , Obrijeni -Popesti-Doroscani "
HCL 20 Privind transportul public , judetean de persoane prin curse regulate la nivel de UAT comuna Popesti , jud Iasi
HCL 21 Aprobarea schimbarii denumirii ob de investitii din " REabilitare si modernizare magazie Primaria Popesti " in " Interventii inlocuire acoperis la ob de investitii construire magazie primaria Popesti " cat si aprobarea Notei conceptuale si a devizului general la ob de investitii " Interventii inlocuire acoperis la ob de investitii construire magazie primaria Popesti "
HCL 22 Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta din bugetul local d-lui Saftei Danut din sat Harpasesti , comuna Popesti , jud Iasi
HCL 24 Aprobarea studiului de de oportunitate ,caietului de sarcini ,documentatiei de atribuire , redeventa si comisia de evaluare ptr licitatia publica privind concesionarea pasunii comunale a comunei Popesti
HCL 23 Alegerea presedintelui de sedinta a C L Popesti jud Iasi , pentru conducerea sedintei extraordinare de plen din 12.03.2021
Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL din 25.02.2021, a Procesului verbal al sedintei din data de 06.01.2021 si a Procesului verbal a sedintei extraodinare din data de 12.03.2021
HCL 26/25.03.2021 Alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Popesti , jud Iasi ptr lunile : aprilie , masi ,iunie
HCL 217/ 25.03.2021 Aprobarea revocarii HCL nr 38 din 26.04.2020privind aprobarea imputernicirii d-nei Murgoci Ionela , consilier local sa tina permanent legatura intre CL Poppesti si compartimentul juridic al primariei si sa reprezinte Consiliu Local Popesti , in instantele de judecata inm care este citat Consiliu Local Popesti.
HCL 28/25.03.2021 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor fiscale , constand in impozite si taxe si alte obligatii de plata datorate de catre contribuabili la bugetul local al com Popesti , jud Iasi
HCL 29/25.03.2021 Punerea la dispozitie a unui teren cu suprafata de 10 mp si accesul pe domeniu public al localitatii Popesti in curtea scolii Obrijeni ptr o perioada de 20 de ani cu titlu de gratuitatte .
HCL 30 /25.03.2021 Aprobarea acordarii de ajutoare de urgenta din bugetul local a cetatenilor din comuna Popesti , jud Iasi care au solicitat.
HCL 31/16.04.2021 Aprobarea revocarii HCL 24 din 12.03.2021
HCL 32 /16.04.2021 Aprobarea concesionarii prin atribuire directa a pasunii comunale cu suprafata de 934 ha si 8260 mp, domeniu public
HCL 33 Aprobarea procesului verbal al sed ordinare din data de 25.03.2021
HCL 34 Aprobarea bugetului de venuituri si cheltuieli al UAT POpesti ptr anul 2021
Privind modificarea pozitiilor nr 19,50si 61 din aAnexa nr 58, Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al consiliului Local Popesti
HCL 36 privind desemnarea a 3 consilieri local , respectiv liderii grupurilor politice din CL Popesti care sa tina permanent legatura cu compartimentul juridic , persoana desemnata cu inregistrarea corespondentei postale si electronice , cat si cu secretarul com Popesti , in vederea primirii la timp a citatiilor si a altor documente juridice in care este citat CL Popesti in instantele de judecata.
Aprobarea transformarii functiei publice de executie de consilier ,cl I grad profesional asistent in functie publica de executie de consilier , cl I grad profesional principal
Aprobarea contului de executie bugetara , cf art 49 ,alin 12 si 13 din legea nr 273/2006 a finantelor publice locale pe cele doua sectiuni din trim I an 2021.
Aprobarea acordarii unui ajutor finaciar de urgenta din din bugetul local ,com Popesti
HCL 40 Aprobarea infiintarii unui post contractual de conducator auto categ C ptr autospeciala de stins incendii din dotarea SVSU Popesti
HCL 41 Revizuirea actului constitutiv si statutul Asiociatiei regionale a serviciilor de apa si canal Iasi -ARSACIS
HCL 42 Aprobarea procesului verbal al sedintei de in data a CL Popesti din 16.04.2021 si a Procesului verbal al sedintei ordinare de plen a CL POpesti din data de 20.04.2021
HCL 43 Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la OB de investitie " Reabilitare si modernizare drumuri comunale afectate de calamitati in comuna Popesti jud Iasi
HCL 44 Asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii sistemului control intern managerial prin intermediul platformei " Solautia e-SCIM "
HCL 45/16.06.2021 Aprobarea precesului verbal al sedintei ordinare a CL Popesti din data de 20.05.2021
HCL 46/16.06.2021 Alegerea presedintelui de sedinte a C L Popesti ptr lunile iulie , august , septembrie
HCL 47/16.06.2021 Aprobarea Strategiei locale a Comunei Popesti pentru perioada 2021-2024
HCL 48/16.06.2021 Aprobarea declansarii procedurii de expropiere ptr cauza de utilitate publica locala a imobilului in suprafata de 2500 mp
HCL 49/16.06.2021 Aprobarea scutirii de plata taxei de salubritate anuala a cetatenilor din comuna Popesti ,jud Iasi care accepta sa furnizeze energie electrica de la locuinta proprie ptr racordarea sistemului de supraveghere video comunal.
HCL 50/16.06.2021 Aprobarea schimbarii denumirii ob de investitie din "Reabilitare termica , schimbarea acoperisurilor la corpurilor de cladiri A si B........." in " Reabilitare, modernizare , extindere si dotare Scoala Dimitrie Sturza Popesti "
HCL 51/16.06.2021
HCL 53 /26.07.2021 Alegerea presedintelui de sedinta
HCL 54/26.07.2021 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 16.06.2021
HCL 55/26.07.2021 Aprobarea contului de executie bugetarape cele doua sectiuni pe trim II si trim III
HCL 56/26.07.2021 Aprobarea neasumarii responsabilitatii organiuzarii si derularii procedurii de atribuire contractelor cadru ptr achizitia produselor aferente cornu si laptele
HCL 57/26.07.2021 Aprobarea solicitarii Scolii Gimnaziale " Dimitrie Sturdza " POPESTI ptr alocarea de la bugetul local a sumei de 2.500 lei -fintare complementara ptr acoperirea cheltuielilor ptr concursuri scolare
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr UAT POPeSTI " Proiectul Regional de dezvolatre a infrastructurii de apa si apa uzata in jud Iasi in perioada 2014-2020
HCL 59/26.07.2021 Aprobarea Regulamentului activitatii culturale PREMII DE EXCELENTA , incepand cu anul 2021
HCL 60/26.07.2021 Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta din bugetul local a cetateanului >>>>>>>>cu domiciliu in comuna Popesti
HCL 52 Aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale , drumuri comunale sau altei actegorii de drumuri
Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare de plen a CL Popesti din 26.08.2021
Aprobarea insusirii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 1/19.02.2021 cu anexele si nota de receptie nr 67/30.12.2020 a mojararii valorii de inventar a activului inscris in patrimoniul public cu denumirea Scoala veche Harpasesti sat Harpasesti 74 mp ,parter ,an 1900, nr de inventar 100009 cu suma de 2.894.189,89 lei
Aprobarea insusirii Procesului verbal de recptie la terminarea lucrarilor nr 21498/10.03.2021 si a majorarii valori de inventar a activelor inscrise in patrimoniul public cu denumirea de Scoala noua Popesti beton 430 mp P+1 an 1988( corp A) si scoala mijloc , sat Popesti 246 mp parter an 1969
Aprobarae rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei popesti la nivel de an si trim III ,2021
HCL 65 Aprobarea insusirii HCLPopesti 48/16.06.2021 privind declansarea procedurii de expropiere ptr o cauza de utilitate publica teren in suparfata de 2.500 mp , a Procesului berbal al comisiei de verificare de proprietate si a Hotararii nr 2 /04.08.2021 privind stabilirea cuantumului despagubirii din data 04.08.2021
HCL 66 aprobarea apartenentei drumurilor de explaotatie agricola si locale indentificate de Compartimentul Evidenta agricola si cadastru , la domeniul public al comunei Popesti jud Iasi .cnf Anexei nr 1
HCL 67 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com Popesti la nivel de an si trim III, 2021
HCL 68 Aprobarea procesului verbal al sed ordinare de CL Popesti din data de 19.08.2021 si a procesului verbal a sed de indata din data de 21.09.2021
HCL 69 alegerea presedintelui de sedinta a CL Popesti ptr lunile cotombrie , noiembrie , decembrie ,2021
HCL 70 Arondarea UATC Popesti ,jud Iasi -pe linie de evidenta a populatiei la SCLEP oras Podu Iloaiei .jud Iasi
HCl 71 Aprobarea stabilirii unei sume fixe ce reprezinta , obligatia concesionarului de a depune cu titlu de garantie la contractele de concesiune a bunirilor de proprietate publica cnf preved. art 325, alin (7) din OUG 57/2019
HCL 72 Aprobarea valorii de inventar in cuantum de 37.211 lei ceea ce reprezinta existenta 9997 volume carti ramase in inventarul Bibliotecii Dimitrie Sturdza Popesti in urma prelucrarii in format electronic a fondului de carte EBLIBIOFIL
HCL 73 Aprobarea insusirii procesului verbal nr 7166/20.09.2021 al comisiei de speciale de inventariere a domeniului public si privat al UAT Popesti , jud Iasi
HCL 73 Stabilirea impozitelor so taxelor locale ptr anul 2022 partea I
HCL 73 Stabilirea impozitelor so taxelor locale ptr anul 2022 partea II
HCL 73 Stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr 2021 partea III
HCL 73 Stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr 2021 partea III
HCL 73 Stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr 2021 partea IV
HCL 73 Stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr 2021 partea V
HCL 75 Aprobarea regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului public /privat al comunei Popesti
HCL 76 aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a com Popesti , jud Iasi
HCL 77 Aprobarea modificarii organigramei si a Statului de functii al ap de specialitate a primarului com Popesti, valabil la data de 09,09,2021
Aprobarea modificarii art 1 si art 2 cat si aprobarea revocarii art 3 din HCL 35/20,04,2021 privind modificarea pozitiilor nr 49,50 si 61 din anexa 58 , Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al CL Popesti , sectiunea I bunuri imobile , atestat prin HG 1354 /2001
HCL 79 Aprobarea revocarii art 1 si art 2 din HCL 51/16.06.2021
HCL 80 Aprobarea darii in folosinta gratuita a unei clase de la Scoala Obrijeni , Asociatiei Club Sportiv Power Box pentru desfasurarea activitatilor sportive de box , cu tinerii din comuna Popesti jud Iasi
Hcl 81 Privind desemnarea consilierilor locali din CL Popesti pentru a face parte din Consiliu de Adminitratie si Comisia de asigurare a calitatii a Scolii Gimnayiale " Dimitrie Sturdza " Popesti in anul scolar 2021-2022
HCL 82 stabilirea drepturilor salariale pentru functia Administrator Public al comunei Popesti , jud Iasi
HCL 83 Aprobarea cererii de finantare , a Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general estimativ pentru proiectul EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA POPESTI , JUD IASI
HCL 84 Aprobarea cererii de finantare , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general estimativ ptr ob nou de investitie " Modernizare drumuri de interes local in comuna Popesti jud Iasi
Aprobarea procesului Verbal al sedintei ordinare a CL Popesti din data de 23.09.2021 si Procesului verbal al sed extraordinare a Cl Popesti din 29.09.2021
Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com Popesti la nivel de an si trim IV 2021
Aprobarea Contului de Executie bugetara cf art 49 alin 12 si 13 din Lg nr 273 /2006 a finantelor publice Locale , pe cele doua sectiuni pe trim III, 2021
HCL 88 Aprobarea mentinerii taxei de salubritate in com Popesti ,jud Iasi ptr anul 2022
HCL 89 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 48/2009 consolidat prin act aditional
HCL 90 Aprobarea statului de Functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Popesti ,jud Iasi valabil la data de 01.11.2021
HCL 92 Desemnarea unui reprezentant al CL Popesti ptr a face parte din comisia de evaluare privind ocuparea functiei de Director si Director adj
HCL 93 Aprobarea Procesului verbal al sed ordinare a Consiliului Local Popesti din data de 25.10.2021
HCl 94 Aprobarea procesului verbal al sed de indata a CL Popesti din data de 29.10.2021
HCL 95 Stabilirea unei valori de inventar ptr terenurile identificate de catre Compartimentul Evidenta Agricola si cadastru , pentru a putea fi inregistrate in evidenta contabila .
HCL 96 Aprobarea devizului general si a indicatorilor Tehnico-economici ptr ob de investitie Reabilitare si Modernizare a dispensarului din com Popesti jud Iasi
HCL 97 Aprobarea devizului general si a indicatorilor Tehnico-economici ptr ob de investitie Reabiliatre Modernizare , Extindere si dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Sturdza Popesti
HCL 98 Aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI POPESTI
HCL 99 Aprobarea caietului de sarcini a proiectului tehnic si insusirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor la ob de investitie " Interventii inlocuire acoperis la ob de investitie Construire magazie Primaria Popesti
HCL nr 100 Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta
Hcl 101 Aprobarea sumei totale 218.880 lei reprezentand ajutor de incalzire a locuitei conf Dispozitiei Primarului nr 597/2021 care va fi solicitata si suportata de la bugetul de stat
Hcl 102 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com Popesti la nivel de an si trim IV ,2021
HCL 103 Privind implementarea proiectului " Achizitie Buldoescavator ptr comuna Popesti Jud Iasi
HCL 104 Aprobrea transformarii functiilor publice de executie de : consilier ,cl I, grd prof asistent in functia publica de executie de referent debutant , din cadrul compartimentului Relatii cu publicului si registratura .
Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare de plen a CL Popesti din 23.11.2021
HCL 106 Aprobarea Procesului Verbal al sedintei extraordinare de plen al C.L Popesti din 08.12.2021
HCL 107 Alegerea presedintelui de sedinte a Consiliului Local Popesti, judetul Iasi, pentru lunile: ianuarie, februarie si martie 2022
HCL 108-Aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile pentru gospodarirea comunei Popesti, judetul Iasi, precum si de constatare a faptelor ce constituie contraventii
HCL 109- Modificarea si completarea H.C.L NR.74/2021 privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022
HCL 110 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an si Trim.IV, 2021
HCL 111 Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Popesti pentru anul 2022
HCL 112 Aprobarea Proiectului Programului Anual de Achizitii Publice pe anul 2022, al comunei Popesti, jud. Iasi
HCL 112' Aprobarea Proiectului Programului Anual de Achizitii Publice pe anul 2022, al comunei Popesti, jud. Iasi
HCL 113 Aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii modernizare prin betonare drumuri satesti comuna Popesti, jud.Iasi
HCL 114 Aprobarea documentatiei proiect tehnic sistem de securitate pentru obiectivul de investitii sistem supraveghere video in comuna Popesti, jud.Iasi
HCL 115 Validarea dispozitiei Primarului comunei Popesti nr.643/20.12.2021 si a Dispozitiei Primarului comunei Popesti nr.647/22.12.2021 privind rectificarea bugetului local la nivel de an si Trim.IV, anul 2021
HCL 116 Aprobarea acordarii ajutorului financiar de urgenta in suma de 5000 lei pentru d-na Ciobanu Dorina

Vizualizari: 180
Data creare: 11-03-2021 12:00:15

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

 

Documente pdf
HCL 1 - 09.01.2020
HCL 2 - 09.01.2020
HCL 3 - 09.01.2020
HCL 4 - 30.01.2020
HCL 5 - 30.01.2020
HCL 6 - 30.01.2020
HCL 7 - 30.01.2020
HCL 8 - 30.01.2020
HCL 9 - 05.02.2020
HCL 10 - 05.02.2020
HCL 11 - 05.02.2020
HCL 12 - 19.02.2020
HCL 13 - 19.02.2020
HCL 14 - 19.02.2020
HCL 15 - 19.02.2020
HCL 16 - 19.02.2020
HCL 17 - 19.02.2020
HCL 18 - 19.02.2020
HCL 19 - 19.02.2020
HCL 20 - 19.02.2020
HCL 21 - 30.03.2020
HCL 23 - 30.03.2020
HCL 24 - 30.03.2020
HCL 25 - 30.03.2020
HCL 26 - 30.03.2020
HCL 27 - 27.04.2020
HCL 28 - 27.04.2020
HCL 29 - 27.04.2020
HCL 30 - 27.04.2020
HCL 31 - 27.04.2020
HCL 32 - 27.04.2020
HCL 33 - 27.04.2020
HCL 34 - 27.04.2020
HCL 35 - 27.04.2020
HCL 36 - 27.04.2020
HCL 37 - 27.04.2020
HCL 38 - 27.04.2020
HCL 40 - 27.04.2020
HCL 41 - 27.04.2020
HCL 42 - 27.04.2020
HCL 43 - 27.04.2020
HCL 44 - 19.05.2020
HCL 45 - 19.05.2020
HCL 46 - 19.05.2020
HCL 47 - 19.05.2020
HCL 48 - 19.05.2020
HCL 49 - 19.05.2020
HCL 50 - 19.05.2020
HCL 51 - 19.05.2020
HCL 52 - 19.05.2020
HCL 53 - 22.06.2020
HCL 54 - 22.06.2020
HCL 55 - 22.06.2020
HCL 56 - 22.06.2020
HCL 57 - 22.06.2020
HCL 58 - 22.06.2020
HCL 59 - 22.06.2020
HCL 60 - 22.06.2020
HCL 61 - 22.06.2020
HCL 62 - 22.06.2020
HCL 63 - 22.06.2020
HCL 65 - 10.07.2020
HCL 66 - 22.07.2020
HCL 67 - 22.07.2020
HCL 69 - 22.07.2020
HCL 70 - 22.07.2020
HCL 71 - 22.07.2020
HCL 72 - 22.07.2020
HCL 73 - 22.07.2020
HCL 74 - 22.07.2020
HCL 76 - 19.08.2020
HCL 76 partea 2 - 19.08.2020
HCL 76 partea 3 - 19.08.2020
HCL 76 partea 4 - 19.08.2020
HCL 77 - 19.08.2020
HCL 78 - 19.08.2020
HCL 79 - 19.08.2020
HCL 81 - 24.08.2020
HCL 82 - 14.09.2020
HCL 83 - 14.09.2020
HCL 84 - 14.09.2020
HCL 85 - 14.09.2020
HCL 87 - 14.09.2020
HCL 88 - 18.09.2020
HCL 89 - 14.09.2020
HCL 90 - 09.11.2020
HCL 91 - 09.11.2020
HCL 92 - 09.11.2020
HCL 93 - 09.11.2020
HCL 94 - 09.11.2020
HCL 95 - 09.11.2020
HCL 100 - 15.12.2020
HCL 101 - 15.12.2020
HCL 102 - 15.12.2020
HCL 103 - 15.12.2020
HCL 105 - 15.12.2020
HCL 106 - 15.12.2020
HCL 107 - 15.12.2020
HCL 108 - 15.12.2020
HCL 109 - 15.12.2020
HCL 110 - 15.12.2020
HCL 111 - 15.12.2020
HCL 112 - 15.12.2020
HCL 113 - 15.12.2020
HCL 114 - 15.12.2020
HCL 115 - 15.12.2020
HCL 116 - 15.12.2020
HCL 117 - 22.12.2020

Vizualizari: 152
Data creare: 27-02-2021 23:03:41

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

 

Documente pdf
HCL 1 - 29.01.2019
HCL 2 - 29.01.2019
HCL 3 - 29.01.2019
HCL 4 - 29.01.2019
HCL 5 - 29.01.2019
HCL 6 - 29.01.2019
HCL 7 - 29.01.2019
HCL 8 - 29.01.2019
HCL 9 - 29.01.2019
HCL 11 - 29.01.2019
HCL 12 - 29.01.2019
HCL 13 - 29.01.2019
HCL 14 - 29.01.2019
HCL 15 - 29.01.2019
HCL 16 - 29.01.2019
HCL 20 - 28.02.2019
HCL 23 - 28.02.2019
HCL 24 - 28.02.2019
HCL 29 - 28.02.2019
HCL 30 - 28.02.2019
HCL 31 - 28.02.2019
HCL 32 - 28.02.2019
HCL 34 - 26.03.2019
HCL 35 - 26.03.2019
HCL 36 - 26.03.2019
HCL 37 - 26.03.2019
HCL 38 - 26.03.2019
HCL 39 - 26.03.2019
HCL 40 - 10.04.2019
HCL 41 - 22.04.2019
HCL 42 - 22.04.2019
HCL 43 - 22.04.2019
HCL 44 - 22.04.2019
HCL 45 - 22.04.2019
HCL 46 - 22.04.2019
HCL 48 - 16.05.2019
HCL 49 - 16.05.2019
HCL 50 - 16.05.2019
HCL 51 - 16.05.2019
HCL 52 - 16.05.2019
HCL 54 - 04.06.2019
HCL 55 - 04.06.2019
HCL 56 - 04.06.2019
HCL 57 - 04.06.2019
HCL 57 - Anexa 1 - 04.06.2019
HCL 58 - 04.06.2019
HCL 59 - 04.06.2019
HCL 60 - 18.07.2019
HCL 61 - 18.07.2019
HCL 62 - 18.07.2019
HCL 64 - 18.07.2019
HCL 65 - 18.07.2019
HCL 67 - 18.07.2019
HCL 68 - 18.07.2019
HCL 69 - 19.08.2019
HCL 70 - 19.08.2019
HCL 71 - 19.08.2019
HCL 71 - 19.08.2019
HCL 72 - 19.08.2019
HCL 73 - 19.08.2019
HCL 74 - 19.08.2019
HCL 75 - 19.08.2019
HCL 76 - 19.08.2019
HCL 77 - 19.08.2019
HCL 78 - 19.08.2019
HCL 80 - 19.09.2019
HCL 81 - 19.09.2019
HCL 82 - 19.09.2019
HCL 83 - 19.09.2019
HCL 84 - 19.09.2019
HCL 85 - 19.09.2019
HCL 86 - 19.09.2019
HCL 87 - 19.09.2019
HCL 88 - 19.09.2019
HCL 89 - 17.10.2019
HCL 90 - 17.10.2019
HCL 92 - 17.10.2019
HCL 93 - 17.10.2019
HCL 94 - 17.10.2019
HCL 95 - 17.10.2019
HCL 96 - 17.10.2019
HCL 97 - 17.10.2019
HCL 98 - 17.10.2019
HCL 99 - 17.10.2019
HCL 100 - 17.10.2019
HCL 101 - 17.10.2019
HCL 102 - 17.10.2019
HCL 103 - 13.11.2019
HCL 104 - 13.11.2019
HCL 105 - 21.11.2019
HCL 106 - 21.11.2019
HCL 107 - 21.11.2019
HCL 108 - 21.11.2019
HCL 109 - 21.11.2019
HCL 111 - 16.12.2019
HCL 113 - 16.12.2019
HCL 114 - 16.12.2019

Vizualizari: 144
Data creare: 27-02-2021 23:03:24

Hotărâri ale Consiliului Local 2016

 

Documente pdf
HCL 1 - 20.01.2016
HCL 3 - 20.01.2016
HCL 1 - 16.12.2016

Vizualizari: 131
Data creare: 27-02-2021 23:02:06

Prezentare generală

Conacul Cantacuzino-Pașcanu din Popești, județul IașiÎn cadrul judeţului Iaşi, comuna Popești are ca vecini la nord, comuna Podu Iloaiei, la est comuna Dumeşti, la sud comuna Mădârjac şi la vest comunele Sineşti şi Lungani.

Imagini din comuna Popești, județul Iași

Comuna PopeștiImagini din comuna Popești, județul Iași

Plăți online Primăria Popești, județul Iași

Plăți online Primăria Popești, județul Iași